Splošni pogoji

Dobrodošli na spletnem mestu srodkifinsel.com!

Ti pogoji opisujejo pravila in predpise za uporabo spletnega mesta srodkifinsel.com, ki se nahaja na naslovu srodkifinsel.com.

Z dostopom do tega spletnega mesta domnevamo, da se strinjate s temi pogoji in določili. Ne nadaljujte z uporabo spletnega mesta srodkifinsel.com, če se ne strinjate, da sprejemate vse pogoje, navedene na tej strani.

Naslednja terminologija velja za te pogoje, pravilnik o zasebnosti in obvestilo o zavrnitvi odgovornosti ter vse pogodbe: "Stranka", "vi" in "vaš" pomeni vas, osebo, ki obiskuje to spletno mesto in spoštuje pogoje družbe. "Podjetje", "mi", "nas", "nam", "naše" in "ZDA" pomeni naše podjetje. "Stranka", "stranke" ali "mi" se nanaša na stranko in na nas. Vsi izrazi se nanašajo na ponudbo, sprejem in plačilo, ki je potrebno za izvedbo postopka pomoči stranki na najprimernejši način za izpolnitev njenih potreb v zvezi z zagotavljanjem omenjenih storitev s strani Družbe v skladu z nizozemsko zakonodajo. Vsaka uporaba zgornje terminologije ali drugih besed v ednini, množini, z veliko začetnico in/ali on/ona ali oni se šteje za zamenljivo in se zato nanaša na isto stvar.

Piškotki
Uporabljamo piškotke. Z vstopom na spletno mesto srodkifinsel.com se strinjate z uporabo piškotkov v skladu s politiko zasebnosti družbe srodkifinsel.com.

Večina interaktivnih spletnih mest uporablja piškotke za pridobivanje informacij o uporabniku ob vsakem obisku. Naše spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje funkcionalnosti na določenih področjih in za lažjo izkušnjo obiskovalcev našega spletnega mesta. Piškotke lahko uporabljajo tudi nekateri naši partnerji/oglaševalski partnerji.

Licenca
Če ni navedeno drugače, je srodkifinsel.com in/ali njegovi dajalci licenc lastniki pravic intelektualne lastnine vsega gradiva na spletnem mestu srodkifinsel.com. Vse pravice intelektualne lastnine so pridržane. Do gradiva s spletnega mesta srodkifinsel.com lahko dostopate za svojo osebno uporabo ob upoštevanju omejitev, določenih v teh pogojih.

Prepovedano:

 • Gradivo s spletne strani srodkifinsel.com;
 • prodajati, dajati v najem ali podlicencirati kakršnega koli gradiva s spletnega mesta srodkifinsel.com;
 • razmnoževati, podvajati ali kopirati katerega koli gradiva s spletnega mesta srodkifinsel.com;
 • Vsebina spletnega mesta srodkifinsel.com.

Razdelki tega spletnega mesta omogočajo uporabnikom, da objavljajo in delijo mnenja in informacije na določenih področjih spletnega mesta. srodkifinsel.com ne filtrira, ureja, objavlja ali pregleduje komentarje, preden so objavljeni na spletnem mestu. Komentarji ne odražajo stališč in mnenj družbe srodkifinsel.com, njenih predstavnikov in/ali povezanih družb. Komentarji odražajo stališča in mnenja osebe, ki objavlja svoja stališča in mnenja. V obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, srodkifinsel.com ne odgovarja za komentarje ali za kakršno koli odgovornost, škodo ali stroške, povzročene in/ali nastale zaradi uporabe in/ali objave in/ali pojava komentarjev na tem spletnem mestu.

Družba srodkifinsel.com si pridržuje pravico, da spremlja vse komentarje in odstrani vse komentarje, ki se zdijo neprimerni, žaljivi ali kršijo te pogoje.

Zagotavljate in izjavljate, da:

 • Ste pooblaščeni za objavljanje komentarjev na našem spletnem mestu in imate vse potrebne licence in dovoljenja za to;
 • komentarji ne kršijo nobenih pravic intelektualne lastnine, med drugim avtorskih pravic, patentov ali blagovnih znamk tretjih oseb;
 • komentarji ne vsebujejo žaljivega, obrekljivega, nespodobnega ali kako drugače nezakonitega gradiva, ki predstavlja poseg v zasebnost;
 • Komentarji se ne bodo uporabljali za oglaševanje ali promocijo komercialnih ali osebnih dejavnosti ali za predstavitev komercialnih ali nezakonitih dejavnosti.

Družbi srodkifinsel.com podeljujete neizključno licenco za uporabo, razmnoževanje, spreminjanje in pooblaščanje drugih za uporabo, razmnoževanje in spreminjanje vaših komentarjev v kateri koli obliki, formatu ali mediju.

Hiperpovezava na naše gradivo
Naslednje organizacije lahko brez predhodnega pisnega dovoljenja vzpostavijo povezavo do našega spletnega mesta:

 • vladne agencije;
 • iskalniki;
 • novinarske organizacije;
 • podjetja, ki izdajajo spletne kataloge, se lahko povežejo z našim spletnim mestom na enak način, kot se povezujejo s spletnimi mesti drugih podjetij, ki kotirajo na borzi;
 • akreditirana podjetja, razen neprofitnih organizacij, dobrodelnih nakupovalnih centrov in dobrodelnih fundacij, ki se ne smejo povezovati z našim spletnim mestom.

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo, publikacijami ali drugimi informacijami na spletnem mestu pod pogojem, da takšna povezava (a) ni na noben način zavajajoča; (b) ne pomeni lažnega sponzorstva, podpore ali odobritve povezane stranke in njenih izdelkov in/ali storitev; (c) se prilega kontekstu povezanega spletnega mesta.

Upoštevamo in odobravamo lahko tudi druge zahteve za povezave, ki jih predložijo naslednje vrste organizacij:

 • Splošno znani viri informacij za potrošnike in/ali podjetja;
 • spletne strani skupnosti.com;
 • združenja ali druge skupine, ki predstavljajo dobrodelne organizacije;
 • distributerji spletnih katalogov;
 • internetni portali;
 • računovodska, pravna in svetovalna podjetja ter;
 • izobraževalne ustanove in strokovna združenja.

Zahtevkom teh organizacij za povezavo bomo ugodili, če bomo ugotovili, da: (a) povezava ne škoduje nam ali našim akreditiranim podjetjem; (b) organizacija z nami ni v škodljivem razmerju; (c) korist, ki nam jo prinaša vidnost hiperpovezave, nadomesti pomanjkanje pravih kilobajtov; in (d) je povezava povezana s splošnimi informacijami o virih.

Te organizacije se lahko povežejo z našo domačo stranjo pod pogojem, da povezava (a) ni na noben način zavajajoča; (b) ne pomeni lažnega namigovanja na sponzorstvo, potrditev ali odobritev povezane stranke in njenih izdelkov ali storitev; in (c) sodi v kontekst spletnega mesta, na katerega je priložen odlomek.

Če ste ena od organizacij, naštetih v točki 2, in želite vzpostaviti povezavo z našim spletnim mestom, nas morate o tem obvestiti po elektronski pošti wahrend-kilos. Vključite svoje ime, ime organizacije, kontaktne podatke in povezavo do spletnega mesta, seznam URL-jev, s katerih želite vzpostaviti povezavo do našega spletnega mesta, in seznam URL-jev naših spletnih mest, do katerih želite vzpostaviti povezavo. Odgovor pričakujte v 2-3 tednih.

Pooblaščene organizacije se lahko na naše spletno mesto povežejo na naslednji način:

 • z navedbo imena našega podjetja;
 • ali z uporabo enotnega iskalnika virov;
 • ali z uporabo katerega koli drugega opisa našega povezanega spletnega mesta, ki je ustrezen glede na kontekst in obliko vsebine spletnega mesta povezane stranke.

Uporaba logotipa srodkifinsel.com ali drugega umetniškega oblikovanja za povezave ni dovoljena, če ni sklenjena licenčna pogodba za blagovno znamko.

IFRAME
Brez predhodnega pisnega dovoljenja ne smete ustvarjati okvirjev okoli naših spletnih strani, ki bi na kakršen koli način spremenili vizualno predstavitev ali videz naše spletne strani.

Odgovornost za vsebino
Ne odgovarjamo za nobeno vsebino, objavljeno na vaši spletni strani. Strinjate se, da nas boste branili pred kakršnimi koli zahtevki, ki izhajajo iz uporabe vašega spletnega mesta. Na nobenem spletnem mestu ne smete objavljati povezav, ki bi jih lahko razumeli kot žaljive, nespodobne ali kaznive ali ki kršijo, škodujejo ali kako drugače kršijo pravice katere koli tretje osebe.

Vaša zasebnost
Preberite naš pravilnik o zasebnosti
Pridržujemo si pravice
Pridržujemo si pravico, da odstranimo vse povezave ali posebne reference na naše spletno mesto. Strinjate se, da boste na zahtevo takoj odstranili vse povezave do našega spletnega mesta. Prav tako si pridržujemo pravico, da kadar koli spremenimo te pogoje in pravilnik o povezavah. Če kadar koli vzpostavite povezavo do našega spletnega mesta, se strinjate, da vas ti pogoji in določila za povezovanje zavezujejo in jih spoštujete.

Odstranitev povezav z našega spletnega mesta
Če na našem spletnem mestu najdete povezavo, ki je iz kakršnega koli razloga žaljiva, nas lahko kadar koli obvestite. Prošnje za odstranitev povezav bomo preučili, vendar nismo dolžni odgovoriti neposredno uporabniku.

Ne jamčimo za točnost informacij na tem spletnem mestu, niti ne zagotavljamo njihove popolnosti ali točnosti; prav tako se ne zavezujemo, da bo spletno mesto na voljo ali da bo gradivo na njem posodobljeno.

Izjava o omejitvi odgovornosti
V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, izključujemo vse izjave, jamstva in pogoje v zvezi z našim spletnim mestom in vašo uporabo tega spletnega mesta. Nobena določba te izjave o omejitvi odgovornosti ne:

 • omejuje ali izključuje našo ali vašo odgovornost za smrt ali telesne poškodbe;
 • omejuje ali izključuje našo ali vašo odgovornost za goljufijo ali goljufivo zavajanje;
 • omejuje naše ali vaše odgovornosti na kakršen koli način, ki ga veljavna zakonodaja ne dovoljuje;
 • izključuje naše ali vaše odgovornosti, ki je po veljavni zakonodaji ni mogoče izključiti.

Omejitve in izključitve odgovornosti v tem razdelku in drugje v tem obvestilu o omejitvi odgovornosti: (a) ureja prejšnji odstavek; in (b) urejajo vse obveznosti, ki izhajajo iz tega obvestila o omejitvi odgovornosti, vključno s pogodbenimi, prekrškovnimi in kršitvami zakonskih obveznosti.

Dokler so spletno mesto ter informacije in storitve na njem na voljo brezplačno, nismo odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo.